Zamów wykonanie napisów

Wprowadź dane zamawiającego:

Dodaj nagranie/a do którego/ych mamy przygotować napisy:


Nagranie 1:

W przypadku dodania kilku nagrań, każde traktowane jest jako osobne zamówienie.

Akceptuję koszty związane z zamówieniem usługi oraz wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT.
Oświadczam, że przekazane nagranie nie zawiera prawnie chronionych danych osobowych (zostało zanonimizowane) i spełnia wszystkie wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)